Головна | Реєстрація | Вхід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS   Середа, 22.09.2021, 00:19
Меню сайту
Категорії розділу
Нормативні документи [33]
Навчальні програми [12]
Календарні плани [22]
Розробки уроків [28]
Контролюючі роботи [14]
Бібліотека [13]
Документація кабінету [0]
Презентації, відеофрагменти, відеоуроки [7]
Робочі зошити учнів [1]
Дистанційне навчання [4]
Тести [9]
ЗНО [14]
ДПА [5]
Олімпіади, конкурси [32]
Позакласна робота [35]
Soft [0]
Атестаційні роботи вчителів [6]
Опорні конспекти [4]
Надіслати СМС
050,066,095,099
067,096,097,098
038, 069
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 15.09.2013 р.
Free counters!
Форма входу

Головна » 2011 » Жовтень » 26 » Програми спецкурсів з української літератури та української мови
06:37
Програми спецкурсів з української літератури та української мови
ПРОГРАМА

спецкурсу „Основи теорії літератури” для учнів 10-11 класів
(з гуманітарним профілем навчання)

вчительки української мови та літератури
СЗШ І-ІІІ ступенів №2
смт. Муровані Курилівці
Вінницька область
Бабак Галина Іванівна

2004р.

Пояснювальна записка

У середній загальноосвітній школі художня література вивчається як мистецтво слова, як поетичне вираження духовного життя народу.
Побачити, відчути всю красу і велич художнього слова неможливо без вміння проникати в художню тканину твору, розуміння його внутрішньої будови. В цьому учням і має допомогти спецкурс „Основи теорії літератури”, який спробує систематизувати викладання теорії літератури в сучасній школі з гуманітарним профілем навчання. Головне завдання предмета — допомогти старшокласникам повніше осягнути ідейно-художній зміст творів, виробити вміння самостійно та критично їх аналізувати.
Програма пропонує, поглиблено вивчаючи основні теоретичні відомості з літератури, аналітико-синтетичну роботу з творати, яка має навчити учнів працювати з текстом твору, визначати художні засоби, художні деталі, аналізувати їх, робити висновки і узагальнення.
Спецкурс допоможе краще розуміти художні твори, розвивати у дітей мислення, збагачувати й удосконалювати їх мовлення, орієнтуватися в історико-літературному процесі, теорії літератури.

10 клас
(34 год)
Вступ
(1 год)
Головні завдання спецкурсу „Основи теорії літератури”
Фольклор. Основні жанри
(4 год)
Особливості побудови творів усної народної творчості. Малі фольклорні форми. Обрядова пісенна творчість. Художні засоби та прийоми фольклору.
Роди та жанри художньої літератури
(5 год)
Епічні твори. Лірика. Драма. Ліро-епічні та ліро-драматичні твори. Їх художні особливості.
Зміст і форма художнього твору
(16 год)
Форми (види) зображення дійсності: розповідь, опис, роздум, характеристика, діалог. Тема та ідея твору. Сюжет і фабула. Композиція. Роль позасюжетних елементів та ліричних відступів. Проблематика твору. Види образів-персонажів. Система образів-персонажів. Засоби творення образів людини. Засоби створення характера персонажу. Прототип. Портрет. Пейзаж. Інтер’єр. Їх роль у творі. Роль художньої деталі.
Художні засоби літератури
(8 год)
Текст і підтекст. Стиль художнього твору. Авторський стиль. Художня лексика. Синтаксичні фігури. Тропи, їх різновиди.

11 клас
(34 год)

Вступ
(1 год)
Художній твір — єдність змісту і форми.
Системи віршування
(8 год)
Різновиди систем віршування, їх особливості. Елементи ритмотворення(силабо-тонічний вірш): наголос, стопа, пауза, рима, строфа. Розміри в силабо-тонічному віршуванні: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест. Олександрійський вірш та гекзаметр. Вольний вірш. Основні види римування. Поетична лексика: архаїзми, неологізми, тропи. Поетичний синтаксис та інтонаційні фігури. Поетична фонетика: алітерація, асонанс, анафора, паронімія.
Основні стильові течії лірики
(6 год)
Народно-пісенна лірична стильова тенденція, її голоні ознаки, ліричний герой. Агітаційно-лірична стильова течія, її відмінні риси, різновиди, ліричний герой. Класична стильова течія. Ліричний суб’єкт. Основні форми, різновиди.

Художній метод
(6 год)
Поняття художнього метода як особливого типу образного бачення світу. Основні художні методи, їх характеристика. Художня система як конкретно-історична форма реалізації художнього методу. Літературний напрям. Поняття літературної течії, школи, угрупування.
Періодизація української літератури
(13 год)
Історико-хронологічний принцип періодизації української літератури. Прадавня українська література ХІ-ХVст., її літературні форми, художні особливості. Літературні форми давньої української літератури ХIV-XVIIIст. Художні особливості творів цього періоду. Бароко як творчий метод. Жанри бароко. Класицизм. Елементи класицизму в українській літературі. Просвітительський реалізм в Україні. Сентименталізм як художній напрям, його жанри. Літературнв форми сентименталізму в Україні. Нова українська література XIX-початку ХХ століття. Романтизм як творчий метод. Романтизм в Україні, його літературні форми. Художні особливості реалізму як творчого методу. Еволюція українського реалізму. „Натуральна школа” як літературний напрям, його вплив на розвиток української літератури. Критичний реалізм, його літературні форми. Типологія українського роману, його жанри. Поняття про модернізм, його види: неокласицизм, футуризм, неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм. Основні жанри і художні особливості.

Рекомендована література
1. Українське літературознавство. – Львів, „Вища школа”, 2000.
2. Крижанівський С.А. Художні відкриття і літературний процес: Огляди, статті, роздуми. – К.: Рад. письменник, 1989.
3. Є.К.Бабич Художня літературна критика. Літературознавство. – К.:”Дніпро”, 1995.
4. Проблеми, жанри, майстерність: - літературно-критичні статті. – К.:Рад. письменник, 1997.
5. Діалектика художнього пошуку. – К.: Наук. думка, 1999.
6. Історія української літератури ХХст. – К.: „Либідь”, 1994.

Основні вимоги до знань і вміння учнів з спецкурсу
„Основи терії літератури”
• Учні повинні знати:
o визначення основних літературних термінів;
o основні ознаки літературних понять;
o родові і жанрові особливості творів;
o основні стильові тенденції української літератури;
o основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу.
• Учні повинні вміти:
o аналізувати художній твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності;
o визначати оригінальність та новаторство художнього твору;
o визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
o визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного періоду та особливості індивідуального стилю митця;
o працювати з літературно-критичними статтями, користуватися довідниками та словниками;
o писати рецензії на прочитані книжки;
o готувати реферати, доповіді, повідомлення на літературні теми.

ПРОГРАМА
спецкурсу „Українське ділове мовлення” для учнів 10-11 класів
(з гуманітарним профілем навчання)

вчительки української мови та літератури
СЗШ І-ІІІ ступенів №2
смт. Муровані Курилівці
Вінницька область
Бабак Галина Іванівна

2004р.

Пояснювальна записка
Наша держава є незалежною, Конституція України закріпила статус української мови як державної, тому писемне спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами дедалі активніше здійснюється українською мовою.
Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі. Саме тому спецкурс „Українське ділове мовлення” є дуже актуальним і потрібним у наш час.
Пропонована програма узагальнює й систематизує великий теоретичний матеріал з діловодства, знайомить старшокласників з тим, як правильно скласти й оформити той чи інший документ.
Спецкурс містить такі розділи: „Вступ”, „Загальні вимоги до складання й оформлення документів”, „Документація щодо особового складу”, „Інформаційні документи”, „Документи з господарсько-договірної діяльності”, „Обліково-фінансові документи”. Під час вивчення писемного ділового мовлення обов’язково треба враховувати лексичні та синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю.
Завдання курсу – виробити у старшокласників навички спілкування у сфері діловодства; ознайомити учнів з найбільш уживаними мовними конструкціями, що використовуються при оформленні ділових паперів.

10 клас
(34 год)

Вступ
(9 год)
Завдання спецкурсу. Поняття про ділове мовлення. Поняття літературної мови. Мовна норма. Стилі сучасної української літературної мови. Визначальні риси ділового стилю: точність, послідовність і лаконічність викладу, гранична чіткість у висловленні. Лексичні та синтаксичні засоби офіційно-ділового стилю.
Загальні вимоги до складання і оформлення документів
(10 год)
Класифікація документів. Формуляр документа. Основні правила оформлення документів. Текст документа. Оформлення сторінки.
Документація щодо особового складу
(9 год)
Заява. Характеристика. Автобіографія. Вимоги до мовного оформлення даних документів. Накази щодо особового складу.
Документи з господарсько-договірної діяльності
(6 год)
Договір. Види договорів, їх особливості. Трудова угода.

11 клас
(34 год)

Вступ
(1 год)
Значення й особливості курсу. Ділове мовлення в житті людини.
Інформаційні документи
(18 год)
Службові листи. Листи – запити і листи-відповіді. Лист-інформація. Гарантійні листи. Адреса. Правила оформлення адреси. Телеграма і телефонограма. Радіограма. Мовні вимоги.
Довідки особисті й службові. Доповідні й пояснювальні записки. Протокол. Види протоколів: стислі, повні, стенографічні. Резолюція. ЇЇ будова. Звіт. Схема звіту. Оголошення. Види оголошень. Повідомлення про захід.
Обліково-фінансові документи
(15 год)
Таблиця як перлік, зведення статистичних або інштх відомостей. Записи цифрової інформації. Список. Перелік. Правила їх оформлення. Накладна як обліковий документ. Акт. Умови й правила його складання. Доручення: особисті й офіційні. Розписка. Мовні вимоги до написання обліково-фінансових документів.

Рекомендована література
1. Ділова українська мова. За ред. О.Д.Гобула. – К.:Т-во”Знання”, КОО, 2000.
2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.:Вища шк., 2000.
3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство:Навч.посіб. - К.:Либідь, 1998.


Основні вимоги до знань і вміння учнів з спецкурсу
„Українське ділове мовлення”
• Учні повинні знати:
o основні норми українського мовленєвого етикету;
o особливості лексики та синтаксису офіційно-ділового стилю;
o різновиди ділових паперів;
o загальні вимоги до складання й оформлення документів
• Учні повинні вміти:
o точно висловлювати свою думку в усній та писемній формах;
o грамотно спілкуватися у сфері діловодства;
o правильно складати й оформлювати документи.
Категорія: Навчальні програми | Переглядів: 6817 | Додав: babochka | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

  
Пошук
Календар
«  Жовтень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Пошук
Друзі сайту
 Copyright NICO - Заболотний М. Г. © 2011-2021 рр.Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz